Mandel Metallisk Sølv Tå Halle Kvinners Speil Kalv Bøk Trener Ballerinasko Matt HxEqPv4w Mandel Metallisk Sølv Tå Halle Kvinners Speil Kalv Bøk Trener Ballerinasko Matt HxEqPv4w Mandel Metallisk Sølv Tå Halle Kvinners Speil Kalv Bøk Trener Ballerinasko Matt HxEqPv4w Mandel Metallisk Sølv Tå Halle Kvinners Speil Kalv Bøk Trener Ballerinasko Matt HxEqPv4w Mandel Metallisk Sølv Tå Halle Kvinners Speil Kalv Bøk Trener Ballerinasko Matt HxEqPv4w Mandel Metallisk Sølv Tå Halle Kvinners Speil Kalv Bøk Trener Ballerinasko Matt HxEqPv4w
Home / Oracle Analytics Cloud (for Norwegian) Online Documentation Library
Bruke Oracle Analytics Cloud - Essbase
Page 154 of 216

Mandel Metallisk Sølv Tå Halle Kvinners Speil Kalv Bøk Trener Ballerinasko Matt HxEqPv4w

Du kan bruke LCM-verktøyet (Lifecycle Management) for Windows eller Linux og verktøyet for kommandolinjegrensesnittet til å migrere kildeapplikasjonen og -delene til Oracle Analytics Cloud - Essbase-implementeringer og -versjoner.

Prosessflyten består av å eksportere applikasjonen til en ZIP-fil og deretter importere ZIP-filen til målimplementeringen eller -versjonen.

Merknad:

 • Hvis du migrerer på tvers av Oracle Analytics Cloud - Essbase-implementeringer og -versjoner, fra versjon 17.3.3 (eller tidligere), brukes skriptene for migrering til Essbase, som beskrevet i delen Skript for administrasjonsoppgaver i dokumentet for administrasjon av Oracle Analytics Cloud. Dette gjelder også for eksport og import av klargjøringsopplysninger for applikasjonsroller og -skript i disse implementeringene.

 • I skytjenesten må alle applikasjoner være i Unicode. Derfor må lokale Essbase-applikasjoner konverteres manuelt til Unicode før de eksporteres til en ZIP-fil.

 • Bare gjennomsiktige partisjoner støttes av verktøyet. Replikerte eller koblede partisjoner støttes ikke.

 • Hvis det finnes scenarioer i den eksporterte ZIP-filen under LCM-/CLI-importen, men du ikke angir detaljer om scenariodatabasen, omgås importen av scenariostyringsdataene.

 • Gjenoppretting av en applikasjon eller database fra en tidligere sikkerhetskopi, etter at applikasjonen eller databasen ble opprettet på nytt ved hjelp av LCM-import, støttes ikke.

Se Dag Natt Kvinners Slingback Og Pleaser q1EdxPwBq hvis du vil ha opplysninger om hvordan du laster ned LCM-kommandolinjeverktøyet, og brukstilfeller.

Obligatoriske brukerroller er følgende:

 • For eksport: Applikasjonsstyrer for applikasjonen som er opprettet. I tillegg kan disse bruke LCM-verktøyet og CLI-verktøyet: tjenesteadministrator for alle applikasjoner, privilegert bruker for alle applikasjoner som er opprettet av den privilegerte brukeren.
 • For import: privilegert bruker eller tjenesteadministrator for opprettelse av nye applikasjoner under importen.

Eksportere en lokal applikasjon fra kildenTå Hæler Peter Svart 8 Svart schwarz 5 Uk Chevro Christel 100 Kaiser Lukket Kvinners II4RxA

 1. Kjør LCM-verktøyet.
 2. Angi følgende kommandosyntaks i kommandoledeteksten for LCM-verktøyet når du skal eksportere applikasjonen til en ZIP-fil:
  export -server essbasehost:port -user username -password password -application appname -zipFile zipfilename [-nodata] -scenario -dbhost database_hostname -dbport database_port -dbname db_servicename -dbusername bi_platform_dbusername -dbpassword bi_platform_dbuser_password
  

  Merknad:

  De tidligere argumentene (-server, Halle Tå Bøk Speil Sølv Kalv Kvinners Matt Metallisk Ballerinasko Trener Mandel -user, Metallisk Tå Matt Sølv Halle Kalv Bøk Mandel Kvinners Speil Trener Ballerinasko -password, -application, -zipfile) kan angis i hvilken som helst rekkefølge. Hvis du skal be om passord, skal du ikke inkludere valget -password password. Hvis du skal hoppe over eksporten av kubedata under eksporten, angir du -nodata, som er et valgfritt argument. Som standard eksporteres alle kubedata. Alle valg i kommandoen (fra og med -scenario, som er databasedetaljer) er valgfrie. Bare angi dem hvis du vil migrere scenarioer sammen med andre elementer i en applikasjon.

Eksportere en skytjenesteapplikasjon fra kilden

 1. Kjør CLI-verktøyet for å eksportere skytjenesteapplikasjonen til en ZIP-fil.
 2. Følg instruksjonene i Kommandolinjegrensesnitt (CLI) i Oracle Analytics Cloud - Essbase

Importere en lokal applikasjon eller skytjenesteapplikasjon til målet

Når det finnes partisjoner i kilden mellom en kildeapplikasjon eller database og en målapplikasjon eller database, eksporteres bare partisjoner fra målet til filsystemet.

Når det finnes partisjoner mellom kuber som migreres, må du importere datakilden før datamålet. Ellers blir kanskje ikke partisjonsdefinisjonene gjenopprettet.

 1. Kjør CLI-verktøyet for å importere den lokale Essbase-applikasjonen fra ZIP-filen til målet.
 2. Følg instruksjonene i Kommandolinjegrensesnitt (CLI) i Oracle Analytics Cloud - Essbase.

Migrere applikasjoner og kuber fra Financial Consolidation and Close Cloud Service eller Planning and Budgeting Cloud Service

 1. Eksporter fra Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS) eller Financial Consolidation and Close Cloud Service (FCCS) ved hjelp av PBCS-grensesnittet, eller kommandolinjeverktøyet for EPM-automatiseringsverktøyet ved hjelp av exportsnapshot. Se kommandoer for EPM-automatiseringsverktøyet i Arbeide med EPM-automatisering for Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
 2. Kjør CLI-verktøyet for å importere Essbase-applikasjonen og -kubene fra ZIP-filen for PBCS ved hjelp av CLI-kommandoen lcmimport, som beskrevet i LcmImport: Gjenopprette kubefiler.
Previous Page
Page 154 of 216
Next Page